Veliki Majstor RVLS Dr Čedomir VukićDr Čedomir Vukić

Čedomir Vukić (Beograd,21.maj 1951)  je od svoje rane mladosti nosio kvalitete pravog masona: bio je dobar čovek na dobrom glasu, uvek je pokazivao milosrđe, nadu da svi  ljudi mogu biti jednaki, imao je jaku veru u Boga i želju da svakom pojedincu pomogne  da se usavrši u činjenju dobrog.

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta, odbranio je magistarsku a ubrzo i doktorsku disertaciju. Tokom godina radio je u više javnih preduzeća i osiguravajućih kuća gde je bio direktor. Dugo godina  je bio potpredsednik Privredne Komore Srbije, a kasnije i savetnik Predsednika Komore, sekretar Savezne komisije u Saveznoj komisiji za hartije od vrednosti i finansijsko tržište SRJ, Izvršni direktor Centra za Japan i Istočnu Aziju, direktor projekta JETRO organizacije…

 

Za masoneriju i slobodno zidarstvo, posebno je počeo da se zanima na Univerzitetu učeći istoriju, odnosno pravo i slobode čoveka i civilizacije. Tada je i pronašao istomišljenike, te 1990-te postaje  jedan od inicijatora formiranja masonske Lože na prostorima nekadašnje SFRJ. Već sledeće,1991god., postaje jedan od članova Velike Lože Jugoslavije. Na žalost, put masonerije, pa i samog gosp.Vukića, bio je turbulentan baš kao i put same SFR Jugoslavije i same Srbije u to vreme.

Zahvaljujući nesebičnom radu i angažovanju u bratstvu vremenom je napredovao na lestvicama hijerarhije. Krunu bratske ljubavi i poverenja je dobio onog dana kada je proglašen Velikim Majstorom Regularne Velike Lože Srbije i kada je postao Suvereni Vrhovni Komander. Tada je dostigao sam vrh masonske aristokratije koji samo odabrani mogu dostići.

Dr Čedomir Vukić, Veliki Majstor Regularne Velike Loze Srbije i Suvereni Vrhovni Komender 33. stepena  starog, vrednog i prihvaćenog Škotskog reda, član reda York Rite (u rangu viteza Templara - Majnhajm, Nemacka), afilovan je u stepen majstora Američko-Kanadske Lože u Frankfurtu.

PRVI JE MEĐU JEDNAKIMA i jedan je od retkih ljudi u Srbiji koji ima pristup najvažnijim svetskim institucijama i najistaknutijim ljudima iz sveta politike i ekonomije. Počasni je član 62 masonske Lože, od Australije, preko Evrope, do Amerike i Kanade.

Ugledni „Masonic Post“ u celosti je preneo intervju iz „Playboy-a“, Velikog Majstora Regularne Velike Lože Srbije Dr. Čedomira Vukića, koji je videlo preko 20.000.000 ljudi, a članak je reprintovan u preko 20 država gde se štampa Playboy.